ZUE S.A.

www.pomorskie-zabytki.pl

ZUE S.A. to grupa zajmująca się projektowaniem oraz budową (w tym również modernizacją) torowych układów kolejowych, a także tramwajowych, bez wyłączania towarzyszącej im infrastruktury. Powstała w 1991 roku w Krakowie i przez pierwsze cztery lata działalności świadczyła usługi wyłącznie na jego terenie. Dopiero później zasięg jej realizacji rozszerzył się na całą Polskę. Obecnie akcjonariuszami firmy są: Wiesław Nowak (62,52% udziałów w akcjach), MetLife OFE (6,34% udziałów w akcjach) i ZUE S.A. (1,14% udziałów w akcjach).

ZUE S.A. wykonało wiele układów torowych w licznych miastach Polski. Wśród realizacji, przygotowanych przez przedsiębiorstwo znalazły się chociażby: Pętla Franowo w Poznaniu, rozbudowa torowiska w Bydgoszczy czy infrastruktura szybkiego tramwaju w Krakowie. Grupa ZUE S.A. funkcjonuje na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od października 2010 roku. Na początku przejawiała raczej tendencję spadkową, natomiast z czasem jej sytuacja się ustabilizowała.

Od lipca 2014 zmiany są raczej niewielkie, aczkolwiek akcje odnotowały zauważalny spadek w stosunku do ceny początkowej.