Zakon Obroża Psa Gończego

www.flopharma.pl

Nazwa stowarzyszenia Zakon Obroża Psa Gończego wydaje się być dziwna i nie za wiele mówi o profilu prowadzonej działalności. Co ciekawe, organizacja została założona przez miłośników historii. Ponad sześć wieków temu na terenie ziemi dolnośląskiej, kłodzkiej oraz Opolszczyzny funkcjonowało stowarzyszenie rycerskie Rudenband.

Zakon Obroża Psa Gończego w zamyśle ma być jego kontynuacją. Siedzibą stowarzyszenia został zamek koło Zagrodna. Zakon zrzesza około 40 członków, którzy chcą pielęgnować rycerskie tradycje i wartości.

Zakon działa na zasadach określonych w dokumencie fundacyjnym z roku 1413, który określał reguły funkcjonowania zakonu rycerskiego Rudenband. Za główne cele stowarzyszenie sobie stawia aktywne uczestnictwo w ochronie dóbr historycznych, rozpowszechnianie kultury i wiedzy historycznej o Piastach Śląskich oraz propagowanie zwyczajów rycerskich. Realizacja celi odbywa się poprzez organizację turniejów rycerskich, wystaw, festynów prezentujących kulturę i tradycje łowieckie, wydawanie publikacji, które dostarczają wiedzy o Piastach Śląskich czy ochronę i odbudowę dóbr historycznych.