Sztuki walki bronią białą

Sklepfitcast

Sztuki walki nie muszą ograniczać się jedynie do walki wręcz przy pomocy rąk i nóg. Zalicza się do nich również techniki walki bronią białą. Do najbardziej znanych należą: szermierka oraz kendo. Szermierka, jak wiadomo jest dyscypliną olimpijską przy użyciu dwóch rodzajów broni, w zależności od konkurencji: szabli, szpady oraz floretu. Konkurencje szermierki – poza rodzajem broni – różnią się dopuszczalnym rodzajem trafień, ważnym polem trafienia i zasadami walki. W szpadzie i florecie liczą się pchnięcia, w szabli zarówno pchnięcia jak i cięcia (szabla jest więc jedyną, w sportowej szermierce, bronią sieczno-kolną).

Polem trafienia w szpadzie jest całe ciało, w szabli – górna połowa ciała (od pasa w górę), we florecie tylko tułów. Kendo z kolei to sztuka walki wywodząca się z szermierki japońskich samurajów. Kendo – jako sport, sposób rekreacji, czy sztukę walki – uprawia dziś w świecie około 5 mln ludzi. Co trzy lata odbywają się mistrzostwa świata, w pozostałych latach są mistrzostwa Europy. Kwalifikacje zawodników kendo, podobnie jak w innych dalekowschodnich sportach walki, wyraża się stopniami uczniowskimi kyū oraz stopniami mistrzowskimi dan. Jednakże w odróżnieniu od judo czy karate, stopień w kendo nie jest w żaden sposób uwidaczniany.