Kategoria: Przemysł

Czym tak naprawdę jest hutnictwo?

Otóż hutnictwo to gałąź przemysłu, która zajmuje się wytapianiem metali i ich stopów z rud z domieszką złomu, a także ich obróbką cieplną, plastyczną i skrawaniem. Nauka, która zajmuje się hutnictwem to metalurgia. Pierwsze

Górnictwo, jako dziedzina nauki

Okazuje się, że na górnictwo trzeba patrzeć szerzej niż tylko na gałąź przemysłu. Jest to także dziedzina nauki, która jest niezwykle rozwinięta. Zajmuje się przede wszystkim miernictwem górniczym

Jedna z najmłodszych polskich kopalni

Okazuje się, że Kopalnia Węgla Kamiennego Budryk to jedna z najmłodszych kopalni węgla kamiennego w województwie śląskim. Znajduje się w Ornontowicach w powiecie mikołowskim. Prace przy jej budowie

Gdzie powstają butelki?

Wielu z nas zastanawia się często skąd się biorą lub jak powstają niektóre przedmioty. Jednym z nich jest butelka. Odpowiedź jest prosta: z huty szkła. Warto jednak się przyjrzeć hutnictwu oraz niektórym,

Maszyny górnicze

Górnictwo nie istniałoby bez tego, co się wydobywa oraz bez tych, którzy to robią czyli górników, ale niezwykle ważne są także narzędzia ich pracy czyli maszyny górnicze. Przykładem takowej

Polskie górnictwo

Górnictwo, inaczej kopalnictwo, to dziedzina przemysłu obejmująca ogół działalności zmierzającej do wydobycia tego, co nazywamy kopaliną i przygotowania jej w procesie wzbogacania czyli obniżania zawartości