Kategoria: Przemysł

Polskie górnictwo

Górnictwo, inaczej kopalnictwo, to dziedzina przemysłu obejmująca ogół działalności zmierzającej do wydobycia tego, co nazywamy kopaliną i przygotowania jej w procesie wzbogacania czyli obniżania zawartości