Przemysł metalurgiczny – co to jest?

www.poprawkonwersje.pl

Wiele produktów wytwarzanych w sposób przemysłowych trafia do nas w sposób bezpośredni. Wszyscy korzystamy z dobrodziejstw przemysłu chemicznego czy motoryzacyjnego. Istnieją jednak również takie gałęzie przemysłu ciężkiego, które nie są nam szczególnie bliskie, głównie przez wzgląd na to, że zajmują się przede wszystkim wytwarzaniem surowców, a nie gotowych do konsumpcji dóbr. Znajdziemy wśród nich na przykład przemysł metalurgiczny. Wbrew pozorom, jego przedstawiciele nie zajmują się wytwarzaniem „wszystkiego, co metalowe”.

Zakres ich kompetencji jest nieco bardziej ograniczony, a jednocześnie decyduje o tym, że przemysł metalurgiczny stanowi jedną spośród najważniejszych gałęzi przemysłu przetwórczego. Zajmuje się przygotowywaniem wydobytych z ziemi rud w taki sposób, by uzyskać z nich czysty metal. Przemysł metalurgiczny to także rafinacja metali, produkcja stopów oraz obróbka cieplna lub chemiczno-cieplna. W oparciu o wytwory przemysłu metalurgicznego funkcjonuje przede wszystkim przemysł maszynowy oraz metalowy. Jego produkty są niezbędne także w niektórych działach przemysłu elektrotechnicznego.

Mając to na uwadze, można bez wahania stwierdzić, że właśnie znacząca część gospodarki działa właśnie w oparciu o przemysł metalurgiczny.