Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe

Kto by pomyślał, że pracownicy krematorium oraz administratorzy cmentarzy, zapragną mieć swoje stowarzyszenie, w którym będą mogli rozmawiać i aktywnie działać. Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe działa w Polsce od 1998 roku. Pewnie zadajesz sobie pytanie, czym zajmuje się takie stowarzyszenie? Otóż okazuje się, że ma po co działać i prowadzi szereg ciekawych inicjatyw.

Stowarzyszenie zajmuje się wszelkimi aspektami funkcjonowania cmentarzy i firm pogrzebowych – od kwestii etycznych, poprzez prawne, problemy techniki, kończąc na balsamowaniu, kremacji, czy ceremoniale pogrzebu. Co ciekawe, organizuje dla swoich członków szkolenia i konferencje poświęcone kremacji jako obrzędowi pogrzebowemu, pracom budowlanym przy grobach czy prawu cmentarno-pogrzebowemu. Zdarza się, że członkowie stowarzyszenia opracowują ekspertyzy dla władz samorządowych, które dotyczą rynku usług pogrzebowych, kremacyjnych i cmentarnych.

http://www.ckkp.pl/

Członkowie są także zaangażowani w tworzenie czasopisma, które ukazuje się jako dwumiesięcznik „Memento”, w którym poruszane są tematy związane z pogrzebem oraz organizacją targów funeralnych.