Podział przemysłu chemicznego ze względu na tonaż

Chyba każda dziedzina gospodarki charakteryzuje się specyficznym dla siebie sposobem klasyfikowania zawierających się w niej branż. Zwykle dotyczą one tematyki wytwarzanych produktów i dóbr. W przypadku przemysłu chemicznego istnieje jednak również możliwość podzielenia jego poszczególnych części ze względu na tonaż produkcji. W takiej klasyfikacji możemy wyznaczyć przede wszystkim trzy podgrupy przemysłu chemicznego: wielką chemię, chemię małotonażową oraz przetwórstwo chemiczne.

Jak łatwo się domyślić, pierwsza z nich dotyczy przede wszystkim takich produktów chemicznych, które produkowane są na wielką skalę, czyli w milionach ton. Znajdziemy tu również produkcję tanich półproduktów. W zakres tak zwanej „wielkiej chemii” wchodzi produkcja znacznej części paliw oraz gazów przemysłowych. Znajdzie się tu również miejsce dla większości tworzyw sztucznych czy nawozów.

W skład chemii małotonażowej wchodzą takie produkcje, które odbywają się w stosunkowo niewielkiej skali, czyli takiej rzędu dzisiątek ton. Znajdziemy tu bardziej kosztowne chemikalia, czyli kosmetyki, środki higieniczne czy leki. Z kolei przetwórstwo chemiczne wcale nie zajmuje się branżą produkcyjną, ale jedynie przetwarzanie półproduktów w produkty końcowe. Przedstawiciele tej branży trudnią się mieszaniem, obróbką termiczną czy mechaniczną lub konfekcjonowaniem istniejących już produktów.