Po co jest kierownik budowy?

klucze hydrauliczne

Czasem się śmiejemy, że ktoś mówi do kogoś na budowie kierowniku. Tym, którzy się nie znają na budownictwie może się to wydawać złośliwe czy prześmiewcze, a prawda jest taka, że kierownik budowy jest osobą niezwykle ważną.

To ktoś, kto kieruje tudzież zarządza procesem realizacji budowy lub wykonywaniem robót budowlanych. Jego funkcja jest ściśle określona na mocy ustawy zwanej także prawem budowlanym.

Jego najbardziej podstawowe obowiązki to przede wszystkim prowadzenie dokumentacji budowy, realizacja zaleceń wpisanych do tak zwanego dziennika budowy a także zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu, a także dbanie o to, aby proces budowy postępował w sposób zgodny z projektem oraz według tego co ustalono na etapie wydawania pozwolenia na budowę. Okazuje się, ze ta sama osoba może być zarówno inwestorem, projektantem budynku oraz kierownikiem budowy.

Jeśli oczywiście ktoś taki ma wszystkie uprawnienia wymagane do tego, aby pełnić te funkcje. Nie można na budowie jedynie łączyć funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.