Maszyny górnicze

zbiorniki wody

Górnictwo nie istniałoby bez tego, co się wydobywa oraz bez tych, którzy to robią czyli górników, ale niezwykle ważne są także narzędzia ich pracy czyli maszyny górnicze.

Przykładem takowej jest choćby kombajn górniczy.

Jest to maszyna wykonująca równocześnie kilka operacji wchodzących w skład procesu wybierania kopaliny użytecznej.

Kombajny górnicze najczęściej łączą dwie lub trzy funkcje: urabianie calizny, ładowanie urobku i transportowanie urobku, stąd też ich nazwy takie, jak: urabiająco-ładujące, ładująco-transportujące lub urabiająco-ładująco-transportujące.

https://spinel.net.pl/ Zakupione miniładowarki GEHL zostały wysłane do klientów

Z maszyn ładująco-transportujących najważniejszą jest zgarniarka ładująca – maszyna kołowrotowa z narzędziem roboczym w postaci zgarniaka ciągnionego liną.

Umieszczona jest ona na pomoście, na którym nabrany przez zgarniak urobek jest podnoszony do góry i wysypywany do wozów.

Z maszyn urabiająco-ładująco-transportujących najczęściej stosuje się frezoprzenośniki typu ślimakowego, w których obracający się frez ślimakowy o zwojach zaopatrzonych w noże równocześnie urabia, ładuje i transportuje urobek, a także wręboprzenośniki łańcuchowe, które za pomocą łańcuchów ze zgrzebłami równocześnie wycinają urobek z calizny, ładują go i transportują po spągu wyrobiska.