Górnictwo, jako dziedzina nauki

podnośniki działające na podciśnieniu podnośniki podciśnieniowe pod ciśniemiem podnośniki

Okazuje się, że na górnictwo trzeba patrzeć szerzej niż tylko na gałąź przemysłu. Jest to także dziedzina nauki, która jest niezwykle rozwinięta. Zajmuje się przede wszystkim miernictwem górniczym i mapami górniczymi, ale także robotami górniczymi zarówno udostępniającymi, jak i przygotowawczymi i wybierkowymi, ale także technologią drążenia wyrobisk i eksploatacji różnego rodzaju kopalin sposobem odkrywkowym, podziemnym i otworowym.

Kolejne obszary górnictwa, jako nauki to przewietrzanie kopalń, przeróbka mechaniczna kopalin, budowa maszyn i urządzeń górniczych, dostarczanie energii, transport kopalniany, odwadnianie, zagrożenia górnicze: wodne, metanowe, klimatyczne, radiacyjne, tąpnięcia, osuwiska, wstrząsy, wyrzuty gazy i skał, obwały. W zakres tej nauki wchodzą także: systemy łączności i monitoringu, oddziaływanie eksploatacji górniczej na środowisko, wydobywanie kopaliny, składowanie kopalin i skały płonnej, bezpieczeństwo pracy, prawo geologiczne i górnicze, organizacja procesów górniczych i zarządzanie górniczymi podmiotami gospodarczymi. Bardzo wiele różnych technologii oraz metod opracowanych w górnictwie znalazło zastosowanie w innych dziedzinach przemysłu, jak choćby wykonywanie tuneli, przejść i magazynów podziemnych czy głębokich wykopów.