Czym tak naprawdę jest hutnictwo?

stretch film

Otóż hutnictwo to gałąź przemysłu, która zajmuje się wytapianiem metali i ich stopów z rud z domieszką złomu, a także ich obróbką cieplną, plastyczną i skrawaniem.

Nauka, która zajmuje się hutnictwem to metalurgia.

Pierwsze huty powstawały na bazie pieców, które znajdowały się przy kuźniach.

Najstarsza nadal czynna huta na terytorium Polski znajduje się w Ozimku, niedaleko Opola i powstała tam w połowie osiemnastego wieku.

Zaś ruiny pierwszej, niestety już nieczynnej huty, znaleźć możemy w miejscowości Samsonów niedaleko Kielc.

Tam też król Polski Jan Kazimierz Waza obserwował, jak lano działa dla wojska, bowiem tam oprócz broni palnej produkowano także szyszaki, pancerze i pałasze.

Ważną odnogą hutnictwa jest hutnictwo szkła, które zajmuje się przetwarzaniem związków chemicznych przez topnienie w masę szklaną i przetwarzaniem ich w szkło gospodarcze, ale także techniczne, okienne i artystyczne.

Hutnicy, podobnie, jak górnicy, także mają swoje święto, jednak nie przypada ono na czwartego grudnia, a czwartego maja, zaś ich patronem jest święty Florian.